Vad kan jag göra om vi inte kommer överens om skadorna vid återlämning?