Vad händer ifall jag behöver avbryta mitt leasingavtal i förtid?